Taotlemise dokumendid ja tasu

Rannakaluri kutse andmine 2024. aasta sügisel

Dokumentide esitamise tähtaeg 2024. aasta sügiseks on 1. august.

Tähtajast hiljem esitatud dokumente kutsekomisjon läbi ei vaata.

Kutseeksam on kavandatud septembri lõppu.
Eksamikohaks on TÜ Pärnu kolledž (Ringi 35, Pärnu).

Eesti Kalurite Liit kuulutab kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas.
Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.


Kutse taotlemise dokumendid

Kutse taotlemiseks on vaja esitada kutse andjale tähtaegselt kolm dokumenti:

1) avaldus, mille e-vorm on leitav siit;

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (ID kaardist või passist või isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud dokumendist);

3) maksekinnitus (pangaülekande koopia) kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (lisateave on leitav allpool).


Eesti Kalurite Liit kuulutab kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas. Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.


Kutse taotlemise tasu

Rannakaluri kutse andmise tasu on 290 eurot.

Kutse andmise tasu on vaja kanda Eesti Kalurite Liidu pangakontole:
SEB Pank EE551010022036470009.
Selgitusse märkige: rannakaluri kutse taotlemine.

Tähelepanu! Kui Teie tasu laekub teise isiku kontolt, siis lisage ka taotleja ees- ja perenimi.

Taotleja eest võib tasuda ka juriidiline isik (näiteks firma, FIE). Sel juhul esitage oma soov ja andmed avalduse e-vormil (p 7).

Taotleja kutseeksamile mitte ilmumisel jäetakse tema taotlus rahuldamata ja tasu ei tagastata.

Kutse andmise tasu kinnitas Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 31.10.2023 otsusega (p 1.1.4).


Kutse andja esindaja kontaktandmed:

Kristina Ruhno, rannakalurikutse[at]hotmail.com, 5394 7066.

Kutse andja esindaja võtab vastu dokumendid, registreerib need ja hindab taotleja vastavust eeltingimustele. Temalt saab lisateavet kutse taotlemise kohta.
Puudulikult komplekteeritud, kuid tähtajaks esitatud dokumentide puhul annab ta taotlejale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Kui dokumentide esitamise tähtaeg või dokumentides puuduste kõrvaldamiseks antud lisatähtaeg on ületatud, siis hiljem esitatud dokumente kutsekomisjonile ei edastata.


Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.