Avaldus


  Rannakaluri kutse annab õiguse töötada kutselise kalurina, sest rannakaluri kutse on Eestis reguleeritud. Kalurikutse nõue tuleneb kalapüügiseadusest, mille sätte alusel võib kaluri kalapüügiloale kanda ainult sellise kaluri nime, kellel on vähemalt rannakalur, tase 4 kutse kutseseaduse tähenduses.

  Rannakaluri kutse on tähtajatu.

  * Kohustuslik väli  Kutsetunnistuse posti teel saamiseks on oluline märkida täpne aadress
  Otsi, vali aadress (ka korter) ja sulge ristist ülejäänud tulemused

  Või sisestage/parandage aadress käsitsi

  Sellele aadressile saadame Teile ka avalduse kättesaamise kinnituse


  Rannakaluri kutse taotlemise eeltingimuseks on varasem töökogemus rannapüügil. Ilma varasema rannapüügi kogemuseta rannakaluri kutset taotleda ei saa.

  Varasema rannapüügi kogemuse omandamiseks on vaja käia püügil kaasas kaluri(te)ga, kellel on Eestis antud rannakaluri kutse(tunnistus) ja kes on kantud kalapüügiloale.

  Rannapüügi hulka loetakse püük ka siseveekogudel, näiteks Võrtsjärvel, Peipsi järvel jt.

  Kui soovite tasuda arve alusel või allpool oleva "Maksma" nupu kaudu, pole vaja siia faili lisada
  Olete esitamas Eesti Kalurite Liidule rannakalur, tase 4 kutse taotlemiseks allolevad andmed.

  1. Isikuandmed
  1.1 Eesnimi *:
  1.2 Perenimi *:
  1.3 Isikukood *:


  2. Aadress
  Valitud aadress:
  2.1 Tänav, maja ja korter / talu *:
  2.2 Linn / alev / alevik / küla *:
  2.3 Omavalitsus (linn või vald) *:
  2.4 Postiindeks *:
  2.5 Maakond *:


  3. Kontaktandmed
  3.1 E-aadress *:
  3.2 Telefon *:


  4. Kutse taotlemise eeltingimus
  4.1 Oman kutselise kalapüügi kogemust, olles abilisena püügil kaasas käinud kutselise kaluriga.
  Tema ees- ja perenimi, telefon ja/või e-aadress: *

  4.2 Olen kutselise kaluri abilisena püügil kaasas käinud: *

  4.3 Püügil olen käinud sadamast (või lautrikohast): *

  4.4 Sadam (või lautrikoht) asub: *

  4.5 Oman püügikogemust järgmiste püünistega: *  5. Nõusolekud
  5.1 Nõustun ees- ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega kutseregistris *:

  5.2 Kutse saanuna nõustun ainult elektroonilise kandega kutseregistris *:

  5.3 Kutse saanuna soovin kutsetunnistust paberkandjal:


  6. Dokumendid
  6.1 Avaldusele on lisatud
  6.1.1 Koopia isikut tõendavast dokumendist *:

  6.1.2 Maksekinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (*):

  6.2 Soovin arvet firmale
  (firma nimetus, registrikood, aadress, e-aadress, kutse taotleja ees- ja perenimi):

  Kui pärast nupu "Saadan avalduse" vajutamist ei tule Teie e-aadressile automaatvastust 24h jooksul, siis võtke palun ühendust aadressil rannakalurikutse[at]hotmail.com

  Kui vormi esitamine ei õnnestu, saatke täidetud doc-fail e-kirjaga aadressile rannakalurikutse[at]hotmail.com