Eksamieelne täienduskoolitus


Rannakaluri kutseeksami eelne täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.

Rannakalur, tase 4 kutsestandardi nõuete alusel on välja töötatud täienduskoolituse õppekava, mille järgi korraldab rannakalurite täienduskoolitusi Hiiumaa ametikool.

Koolitus toimub vahetult enne kutseeksamit – alates neljapäeval ja lõppedes laupäeva lõunal. Seejärel algab kutseeksam.

Koolituse kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit.

kiisk