Eksamieelne täienduskoolitus


Rannakaluri kutseeksami eelne täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.

Rannakalur, tase 4 kutsestandardi nõuete alusel on välja töötatud täienduskoolituse õppekava, mille järgi korraldab rannakalurite täienduskoolitusi Hiiumaa ametikool.

Koolituskoha valik tehakse selle alusel, kust piirkonnast kõige rohkem koolitusele ja eksamile soovijaid on.
Koolitus toimub vahetult enne kutseeksamit – alates neljapäeval ja lõppedes laupäeva lõunal. Seejärel algab kutseeksam.

Koolituse kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit.

kiisk