Dokumentide esitamise tähtaeg 01.08.2017

21.-23. septembriks kavandatud täienduskoolituse grupi täitumisel võib järgmine kutse taotlemine toimuda täienduskoolituse viimasel päeval, 23. septembril, kui taotlejaid koguneb vähemalt 25.

 

Kutse taotlemiseks on vaja esitada kutse andjale:

1) avaldus, mille vorm on leitav siit;

2) isikut tõendav dokument (pass, ID kaart );

3) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

Rannakalur, tase 4 kutse taotlemine on tasuline, tasu suurus on 100 eurot.

Kalurile, kellel on hindamise päevaks täitunud 65 eluaastat, kehtib kutse taotlemisel soodustushind – 50% kutse taotlemise maksumusest ehk 50 eurot.

Kutse andmise tasu palume kanda Eesti Kalurite Liidu pangakontole:
SEB Pank EE551010022036470009.
Selgitusse märkige: rannakaluri kutse taotlemine.

 

Kutse andja kontakt:
Kristina Ruhno, rannakalurikutse@hotmail.com, 5394 7066