Uudised

 

Eesti Kalurite Liit korraldab järgmise kutse andmise 29. septembril.

Rannakaluri kutse taotlemiseks septembris on vaja dokumendid esitada hiljemalt 23. juulil.

 

Kutse taotlemiseks on vaja esitada kutse andjale:

1) avaldus, mille vorm on leitav ja allalaetav siit (täidetakse trükitult või käsitsi suurtähtedega ja loetavalt; saatmisel kasutage doc-, pdf- või bdoc-formaati);

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (ID-kaart, pass);

3) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Dokumendid saatke e-aadressile rannakalurikutse[at]hotmail.com.

 

Rannakalur, tase 4 kutse taotlemine on tasuline, tasu suurus on 100 eurot.

Kalurile, kellel on hindamise päevaks täitunud 65 eluaastat, kehtib kutse taotlemisel soodustushind – 50% kutse taotlemise maksumusest ehk 50 eurot.

 

Kutse andja kontakt:
Kristina Ruhno, rannakalurikutse[at]hotmail.com, 5394 7066

 

Loe ka kutse taotlemise olulist teavet ja tutvu taotlemise sammudega.