Uudised

 

Rannakaluri kutseeksami ajad 2019. aastal: 28. september.

Septembris toimuvaks kutseeksamiks on vaja dokumendid esitada 1. augustiks.


Kutse andja kontakt:
Kristina Ruhno, rannakalurikutse[at]hotmail.com, 5394 7066


Tähelepanu!

Kutseregistri teade

2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik.

Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (kutseseadus, §15 lg 1).

Üleminekuperioodil, 2019. aasta lõpuni, korraldab Kutsekoda endiselt kutsetunnistuste trükkimise kõigile kutse saanud isikutele, kes ei ole paberkandjal tunnistusest loobumiseks soovi avaldanud.

Need kutse taotlejad, kes soovivad loobuda paberkandjal kutsetunnistusest, peavad sellest teavitama kutse andjat, tehes sellekohase märke avaldusel.

Alates 2020. aastast lõpetatakse vaikimisi kutsetunnistuste trükkimine ja paberkandjal kutsetunnistused väljastatakse lisatasu eest ainult neile taotlejatele, kes on selleks soovi avaldanud.

Anu Mälgand
Kutseregistri juhataja
Sihtasutus Kutsekoda
Mustamäe tee 16, Tallinn
tel 6791 719; 6791 704
www.kutseregister.ee
www.kutsekoda.ee

Description: cid:image001.jpg@01C8520C.F1CF02A0