Uudised

Tulenevalt väljakuulutatud eriolukorrast otsusti 28. märtsiks väljakuulutatud rannakaluri kutseeksam edasi lükata vähemalt eriolukorra lõppemiseni.
Kutseeksami uue aja saame kavandada pärast eriolukorra lõppemist.
Eksamile lubatud taotlejatele teatame uue eksamiaja esimesel võimalusel.

Kalapüügieeskiri nüüd ka venekeelne

Kalapüügieeskiri koos lisadega on saanud ametliku tõlke vene keelde (seisuga 19.02.2020) ja leitav siit.


Rannakaluri kutseeksami ajad 2020. aastal: 28. märts ja 26. september.

Septembris toimuvaks kutseeksamiks on vaja dokumendid esitada hiljemalt 1. augustil.

Tähtajast hiljem esitatud dokumente kutsekomisjon läbi ei vaata.
Nende alusel on võimalik kutset taotleda järgmisel korral.


Kutse andja kontakt:
Kristina Ruhno, rannakalurikutse[at]hotmail.com, 5394 7066