Taotlemise eeltingimused

Tähelepanu!
Seoses kutse andja valimise avaliku konkursiga novembris 2018 võivad
2019. aastast muutuda kutse andmise korraldus, taotlemise eeltingimused ja tasu suurus.
Sellekohane teave on siit lehelt leitav detsembrist 2018 ja seejärel on võimalik esitada kutse taotlemise dokumente.

Järgmine rannakaluri kutse taotlemine võib toimuda 2019. aasta kevadel.


Rannakaluri kutse taotlemise eeltingimuseks on varasem töökogemus rannapüügil. Rannapüügi hulka loetakse püük ka siseveekogudel, näiteks Võrtsjärvel, Peipsi järvel jt.
Varasema töökogemuse olemasolu on vaja tõendada avalduse punktis 7, märkides:
* millisest Eesti sadamast,
* kellega (vähemalt ühe kutselise kaluri nimi ja kontaktandmed) ja
* kui kaua
olete selle kutselise kaluri abilisena püügil kaasas käidud.

Varasemat töökogemust võib toetada kutsealane täienduskoolitus, mis on korraldatud täiskasvanute koolituse seaduse alusel (loe edasi altpoolt).

Kutse taotleja peab olema kutseeksami päeval vähemalt 18-aastane.

 

Eeltingimused tulenevad rannakaluri kutse andmise korrast (p 2.1), mis on kinnitatud Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 17.12.2017 protokollilise otsusega nr 6.

 

Eesti Kalurite Liit korraldas 2018. aastal kutseeksami 31. märtsil.
Teine kutseeksam toimub 29. septembril. Dokumentide esitamise tähtaeg oli 23. juuli.

Rannakaluri kutse taotlejate kompetentsuse hindamine saab toimuda siis, kui taotlejaid on vähemalt 25.

 

Rannakaluri täienduskoolitusi korraldab Hiiumaa ametikool.

Ametikooli korraldatav rannakaluri täienduskoolitus on väga kasulik ettevalmistus rannakaluri kutse taotlemiseks, sest valdkonna õigusaktide nõuetega kursisolek ja nende järgimine rannakalanduses on väga oluline.

Koolituste kohta saab täpsemat teavet Hiiumaa ametikooli täiendusõppe juhilt Jane Üksikult (koolitused[at]hak.edu.ee, 5690 7746) või jälgides ametikooli koolituskalendrit.

 

Mitmesugustel teemadel teabepäevi ja koolitusi rannakaluritele korraldab ja koolitusinfot vahendab kalanduse teabekeskus.

Samuti korraldavad teabepäevi kaheksa kalanduspiirkonna kohalikud algatusrühmad.