Taotlemise dokumendid ja tasu


Kutse taotlemise dokumendid

Kutse taotlemiseks on vaja esitada kutse andjale tähtaegselt kolm dokumenti:

1) avaldus, mille vorm on leitav ja allalaetav siit;

Tähelepanu!
* Avalduse täitmise näidis on leitav siin.
* Täitke avaldus trükitult.
* Avalduse vormi ei tohi muuta (näiteks teksti suurendada).
* Avaldus saatke word-i failina (.doc) või digiallkirjaga (.asice).

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (ID kaardist või passist või isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud dokumendist);

3) maksekinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (lisateave on leitav allpool).

Sügiseseks kutseeksamiks võib dokumente esitada jooksvalt, viimane tähtaeg dokumentide esitamiseks on 1. august.
Dokumente ootame e-aadressile rannakalurikutse[at]hotmail.com.

Tähtajast hiljem esitatud dokumente kutsekomisjon läbi ei vaata. Nende alusel on võimalik kutset taotleda järgmisel korral.


Eesti Kalurite Liit kuulutab kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas. Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.


Kutse taotlemise tasu

Rannakaluri kutse andmise tasu on 200 eurot.

Kutse andmise tasu on vaja kanda Eesti Kalurite Liidu pangakontole:
SEB Pank EE551010022036470009.
Selgitusse märkige: rannakaluri kutse taotlemine.

Tähelepanu! Kui Teie tasu laekub teise isiku kontolt, siis lisage ka taotleja ees- ja perenimi.

Tasuda on võimalik ka arvega. Sel juhul saatke oma soov ja andmed meie e-aadressile rannakalurikutse[at]hotmail.com.

Taotleja kutseeksamile mitte ilmumisel jäetakse tema taotlus rahuldamata ja tasu ei tagastata.

Kutse andmise tasu kinnitas Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 22.11.2018 otsusega (p 4.4).


Kutse andja esindaja kontaktandmed:

Kristina Ruhno, rannakalurikutse[at]hotmail.com, 5394 7066.

Kutse andja esindaja võtab vastu dokumendid, registreerib need ja hindab taotleja vastavust eeltingimustele. Temalt saab lisateavet kutse taotlemise kohta.
Puudulikult komplekteeritud, kuid tähtajaks esitatud dokumentide puhul annab ta taotlejale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Kui dokumentide esitamise tähtaeg või dokumentides puuduste kõrvaldamiseks antud lisatähtaeg on ületatud, siis hiljem esitatud dokumente kutsekomisjonile ei edastata.


Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.