Taotlemise dokumendid ja tasu

Kutse taotlemise dokumendid

 

Kutse taotlemiseks on vaja esitada kutse andjale:

1) avaldus, mille vorm on leitav ja allalaetav siit (täitke trükitult või käsitsi suurtähtedega ja loetavalt, saatmisel kasutage doc-, pdf- või bdoc-formaati);

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (ID kaardist või passist);

3) maksekinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (lisateave on leitav allpool).


Dokumendid saatke e-aadressile rannakalurikutse[at]hotmail.com.

 

Eesti Kalurite Liit kuulutab kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas. Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.

Eesti Kalurite Liit korraldab 2018. aastal kutseeksami kahel korral: 31. märtsil ja 29. septembril.
Rannakaluri kutse taotlemiseks septembris on vaja dokumendid esitada hiljemalt 23. juulil.

 

Kutse taotlemise tasu

 

Rannakaluri kutse taotlemise tasu suurus on 100 eurot.

Kalurile, kellel kutseeksamipäevaks on vanuseks täitunud 65 eluaastat, kehtib soodushind eksamitasust 50% ehk kutse andmise tasu suurus on 50 eurot taotleja kohta.

Kutse andmise tasu palume kanda Eesti Kalurite Liidu pangakontole:
SEB Pank EE551010022036470009.
Selgitusse märkige: rannakaluri kutse taotlemine.

 

Taotleja kutseeksamile mitte ilmumisel jäetakse tema taotlus rahuldamata ja tasu ei tagastata.

Kutse taotlemise tasu suurused kinnitas Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 28.11.2013 protokollilise otsusega nr 4.4.

 

Kutse andja esindaja kontaktandmed:

Kristina Ruhno, rannakalurikutse[at]hotmail.com, 5394 7066.

Kutse andja esindaja võtab vastu dokumendid, registreerib need ja hindab taotleja vastavust eeltingimustele. Temalt saab lisateavet kutse taotlemise kohta.
Puudulikult komplekteeritud, kuid tähtajaks esitatud dokumentide puhul annab ta taotlejale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 

Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.