Taotlemise dokumendid ja tasu

Kutse taotlemise dokumendid

 

Tähelepanu!
Seoses kutse andja valimise avaliku konkursiga novembris 2018 võivad
2019. aastast muutuda kutse andmise korraldus, taotlemise eeltingimused ja tasu suurus.
Sellekohane teave on siit lehelt leitav detsembrist 2018 ja seejärel on võimalik esitada kutse taotlemise dokumente.

 

 

Kutse taotlemiseks on vaja esitada kutse andjale:

1) avaldus, mille vorm on leitav ja allalaetav siit (täitke trükitult või käsitsi (suurtähtedega ja loetavalt); saatmisel kasutage doc-, pdf- või bdoc-formaati, pildi ehk jpg-formaat ei ole teretulnud);

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (ID kaardist või passist);

3) maksekinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (lisateave on leitav allpool).


Dokumendid saatke e-aadressile rannakalurikutse[at]hotmail.com.

 

Järgmine rannakaluri kutse taotlemine võib toimuda 2019. aasta kevadel. 

Eesti Kalurite Liit kuulutab kutse andmise välja vähemalt üks kord aastas. Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 25 taotluse.

Eesti Kalurite Liit korraldas 2018. aastal kutseeksami 31. märtsil.
Teine kutseeksam toimub 29. septembril. Dokumentide esitamise tähtaeg oli 23. juuli.

 

 

Kutse taotlemise tasu

 

Kutse andmise tasu on vaja kanda Eesti Kalurite Liidu pangakontole:
SEB Pank EE551010022036470009.
Selgitusse märkige: rannakaluri kutse taotlemine. Kui Teie tasu laekub mitte Teie nimega kontolt, siis lisage ka taotleja ees- ja perenimi.

 

Taotleja kutseeksamile mitte ilmumisel jäetakse tema taotlus rahuldamata ja tasu ei tagastata.

Kutse taotlemise tasu suurused kinnitas Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 28.11.2013 protokollilise otsusega nr 4.4 ja need kehtivad kuni novembrini 2018.

 

Kutse andja esindaja kontaktandmed:

Kristina Ruhno, rannakalurikutse[at]hotmail.com, 5394 7066.

Kutse andja esindaja võtab vastu dokumendid, registreerib need ja hindab taotleja vastavust eeltingimustele. Temalt saab lisateavet kutse taotlemise kohta.
Puudulikult komplekteeritud, kuid tähtajaks esitatud dokumentide puhul annab ta taotlejale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Kui dokumentide esitamise tähtaeg või dokumentides puuduste kõrvaldamiseks antud lisatähtaeg on ületatud, siis hiljem esitatud dokumente kutsekomisjonile ei edastata.

 

Rannakaluri kutse andmise skeem on leitav siin.